Excuseer!

Al enige tijd vóor ik begon mijn V.K.liën te schrijven vloeide er af en toe kolder uit mijn pen. Het was een voorbode

van alle nonsens die nog volgen zou in later jaren. Dit gedicht is er een goed voorbeeld van. Ik heb het niet

geplaatst op mijn oude site, maar doe dat hier wel, daar er op deze nieuwe site per slot meer gedichten uit deze

periode te vinden zijn. Onder 'Heavy verse' hoort het beslist niet thuis, en zelfs niet onder 'Less heavy'. Dit is zo

licht als maar kan, en ik plaats het derhalve (ongenummerd) onder mijn rijmsels, en wel in het groen, ten teken

van de prilheid van dit destijds nog maar net betreden pad.

Excuseer! superdelux