Alle rijmsels 2

102 Modern gemak

105 Maak het leger leger

106 Exotische keuken

107 Ingepakt

108 Afgeblazen II

110 Hogerop

111 Opgave 69

112 In rook op

114 Te laat

115 Achter het net

117 Verijdeld

126 Van de kaart

130 Kruisridder

132 Beet!

133 Burengerucht

135 Egotist

137 Teelbol

149 Manlui (op trap)

155 Madagaskar

158 Gifkikkerig

165 Bangkwerker

166 Ieder jaar weer!

169 Dominus iuvenis

170 Salto immortale

177 Voor paal

178 Zeeziek

179 Intermezzo

180 Vleeswaren

182 Diagnose III

184 Opgeschort

185 Mausoleum

186 Kleurcontrast

189 Wonderen der natuur (deel 1)

191 Ronde excuses

195 Grammatica

199 Kien-oloog