Kwintslagen

In aanvulling op mijn kolderverzen ruim ik op de Google-site versie 2.0 ook een plaatsje in voor mijn kwintslagen.

Deze korte gedichtjes zijn geboren als gevolg van een uitdaging om strak in een versvorm te werken,

iets waar ik normaal gesproken een gloeiende hekel aan heb (zie 'Stijloefening':

https://sites.google.com/site/lightversevinkonings/alle-rijmsels-2/104-stijloefening )

De versvorm kwintslag is een variant op het bekende 'Aquarium'-stramien van Drs. P. (Heinz Polzer),

en is opgebouwd rond vijflettergrepige woorden. Voor eenieder die zich er ook aan wil wagen zal ik 

de instructies geven:


       gevormd wordt door een vijflettergreepwoord.

       alle met (liefst) slechts éen beklemtoonde lettergreep.

      de beklemtoonde lettergreep.


Moeilijk? Ja, ze zijn lastig om te schrijven. Niettemin, het is te doen. Ik ben me er - na de initiële drie stuks - 

weer mee aan het vermaken gegaan. Ik hoop dat ik er u ook een beetje mee vermaak. En mocht u er ook

eentje geschreven hebben, stuur hem dan in op 'Humorgedichten', op de gelijknamige Quodari-pagina!

Humorgedichten - Quodari