Verhalen - per deel

In de sectie 'Verhalen - feuilletons' staan twee vertellingen die compleet zijn gepubliceerd, eerst op Google+, 

later op ELLO. Het derde, 'Pragma' staat vooralsnog nergens in zijn geheel.

Hier, in deze afdeling, geef ik een overzicht van alle verhalen, en wel per deel. Van elk ervan staat een kort 

eerste gedeelte op ELLO, of zal daar in de toekomst geplaatst worden. Middels de link kunt u er enkele pagina's

van lezen. 


DE WERELD - deel 1 - een studie in negen noodlottige vertellingen

De zwarte doos     ELLO- post 

Goud!     ELLO-post 

Maandag     ELLO-post 

De nieuwe man     ELLO-post 

Ellis     ELLO-post 

Angel     ELLO-post 

Water en vuur

De zaak Jacob Kruis

Zand

DE WERELD - deel 2 - een vervolgstudie in negen nieuwe noodlottige vertellingen

Het spel der verbeelding     (zie feuilletons)

Het onvoorstelbaar heden     ELLO-post      Quodari-post 1      Quodari-post 2 

Christian Reinerschein en het eeuwige leven     ELLO-post

Negen maart     ELLO-post 

Pragma     ELLO-post 

Homo erectus     ELLO-post 

Het huis Tervuren     Quodari-post 1     Quodari-post 2 

De zaak Serfijn

Deal     (zie feuilletons)

DE WERELD - deel 3 - een volgende vervolgstudie vol noodlottige vertellingen

Wedden     ELLO-post 

Hoogeinderheide

Het lotgeval van Al-Zynn, grootheid in vergetelheid

Wegverkeerd

Ingeverij nv De Fictorij