Verhalen - per deel

In de sectie 'Verhalen - feuilletons' staan twee vertellingen die compleet zijn gepubliceerd, eerst op Google+,

later op ELLO. Het derde, 'Pragma' staat vooralsnog nergens in zijn geheel.

Hier, in deze afdeling, geef ik een overzicht van alle verhalen, en wel per deel. Van elk ervan staat een kort

eerste gedeelte op ELLO, of zal daar in de toekomst geplaatst worden. Middels de link kunt u er enkele pagina's

van lezen.


DE WERELD - deel 1 - een studie in negen noodlottige vertellingen

De zwarte doos ELLO- post

Goud! ELLO-post

Maandag ELLO-post

De nieuwe man ELLO-post

Ellis ELLO-post

Angel ELLO-post

Water en vuur

De zaak Jacob Kruis

Zand

DE WERELD - deel 2 - een vervolgstudie in negen nieuwe noodlottige vertellingen

Het spel der verbeelding (zie feuilletons)

Het onvoorstelbaar heden ELLO-post

Christian Reinerschein en het eeuwige leven ELLO-post

Negen maart ELLO-post

Pragma ELLO-post

Homo erectus ELLO-post

Het huis Tervuren Quodari-post 1 Quodari-post 2

De zaak Serfijn

Deal (zie feuilletons)

DE WERELD - deel 3 - een volgende vervolgstudie vol noodlottige vertellingen

Wedden ELLO-post

Hoogeinderheide

Het lotgeval van Al-Zynn, grootheid in vergetelheid

Wegverkeerd

Ingeverij nv De Fictorij