Terug naar ooit

Terug naar ooit

Geschreven in Ossenzijl (De Weerribben, Overijssel), waar ik drie jaar lang geweldige ervaringen

heb opgedaan te midden van het rietmoeras, met een roeibootje voor de deur en enkel een fietspad

tussen mijn oude rietsnijderswoninkje en de vaart.

Ik ben er vertrokken per huifkar, en al is dat avontuur tamelijk vroeg gestrand, zomaar

verdwenen was ik wel degelijk, en ook de weg terug naar het kind is uiteindelijk gevonden.